FR
Contact
Webmaster
PELSisGROEN.be Een nieuwe visie op pels
Voor een eco-bewuste wereld
HOMEOOOO VOORWOORD

HERKOMST PELS RESPECT VOOR DE NATUUR
RESPECT VOOR HET DIER
RESPECT VOOR DE MENS
NATUURLIJKE PELS VERSUS NEPBONT

VIDEO

Spatie
U bevindt zich hier: HERKOMST PELS >> Uit het wild

EEN OP DE TIEN PELSJASSEN KOMEN VAN DIEREN UIT HET WILD

Een gedeelte van de pels uit het wild is afkomstig van de bestrijding van schadelijke soorten en een ander gedeelte is afkomstig van overlevingsjacht, hoofdzakelijk door de autochtone bevolking in het hoge Noorden. Van al de dieren die wereldwijd getrapt worden, schat men dat ongeveer 10% van de vellen in de pelshandel terechtkomt.


Trappen schadelijke diersoorten

Trappen gebeurt wereldwijd voor controle van over-populatie en de verspreiding van ziekte of ter bescherming van landbouwgrond of natuurgebieden. Muskusratten worden in België en Nederland getrapt ter bescherming van dijken en landbouwgewassen. Bevers worden getrapt omdat een teveel aan dieren in bepaalde regio’s overstromingen veroorzaakt (door de burchten die ze bouwen) of het drinkwater verontreinigt. De wasbeer wordt in meer dan 40% van de Amerikaanse staten gerapporteerd als het meest schadelijke dier. Coyotes worden bejaagd wegens hun schade aan de veestapel: meer dan 250.000 lammeren, 125.000 ooien en 115.000 kalveren worden er jaarlijks in de VS door deze prairiewolven gedood.
Andere soorten worden getrapt omdat ze in hoge aantallen ziektedragers zijn van voor de mens gevaarlijke ziekten zoals hondsdolheid (vossen, wasberen) en tularemie (wilde knaagdieren).


Trappen voor natuurbescherming

Bepaalde pelsdiersoorten worden getrapt als onderdeel van natuurbeschermingsprogramma's. Zo worden beverratten (nutria) van de Chesapeake Bay tot de Mississippi Delta getrapt omdat ze, wanneer hun aantal te hoog wordt, volledige moerasgebieden kaalvreten tot modderpoelen en zo het leefgebied van veel vogelsoorten, waarvan sommige met uitsterven bedreigd, vernietigen.


Trappen voor voedsel en inkomen

In het Hoge Noorden worden bevers en muskusratten getrapt voor hun vlees. In het koude Canada bijvoorbeeld - een gebied vijfmaal zo groot als West-Europa - leven nog steeds zo'n 60.000 Indianen en Eskimo's van de jacht op pelsdieren. De jacht is voor hen een belangrijk middel om zowel aan voedsel als aan een inkomen te geraken omdat landbouw er door de klimatologische omstandigheden niet mogelijk is. Bever en muskusrat staan er op het menu en deze twee soorten maken meer dan 50% uit van het bont afkomstig uit het wild in Canada. De bekomen vellen kan je vergelijken met het vel van een geslachte koe in Europa dat ook verder wordt verhandeld en gebruikt.


Regenjas met bont
Regenjas afgeboord met sabelbont afkomstig uit het Hoge Noorden
© www.parmentier.be

Download
BROCHURE
over wildpels