FR
Contact
Webmaster
PELSisGROEN.be Een nieuwe visie op pels
Voor een eco-bewuste wereld
HOMEOOOO VOORWOORD

HERKOMST PELS RESPECT VOOR DE NATUUR
RESPECT VOOR HET DIER
RESPECT VOOR DE MENS
NATUURLIJKE PELS VERSUS NEPBONT

VIDEO

Spatie
U bevindt zich hier: RESPECT VOOR DE NATUUR >> Pels, een hernieuwbare natuurbron

PELS IS EEN HERNIEUWBARE NATUURBRON

Als enig rationeel denkend wezen heeft de mens de verantwoordelijkheid om de natuur te beschermen zodat hij het "kapitaal" niet aantast en de natuur op een "duurzame manier" gebruikt. Iedere plant- en diersoort brengt meer nakomelingen voort dan nodig om zichzelf te vervangen. Deze overschotten vormen de voedselketen. Net zoals alle andere levende wezens heeft de mens het recht om deze overschotten aan te wenden voor eigen gebruik.


Pelsjacht ecologisch verantwoord

Vanuit ecologisch standpunt is de jacht voor pels in het hoge Noorden volledig verantwoord. Internationale milieuorganisaties zoals het WWF (World Wide Fund For Nature), IUCN (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources) en UNEP ( United Nations Environment Programma) ondersteunen het duurzame gebruik van wilde dieren en andere hernieuwbare bronnen omdat dit een stimulans is voor de lokale bevolking om het natuurlijke habitat te beschermen tegen activiteiten die niet duurzaam zijn voor de natuur. "Economische return naar de lokale bevolking is belangrijk. Zij die met succes wilde diersoorten beschermen moeten in staat zijn de surplussen te exporteren en daar een inkomen uit te halen." aldus het WWF, IUCN en UNEP in hun boek Zorgen voor de aarde.


Pelshandel is duurzaam

De pelshandel is een uitstekend voorbeeld van een activiteit die heden ten dage in talrijke regio's op een duurzame manier gebruik maakt van de natuur. Al het bont dat heden ten dage in de handel gebruikt wordt is overvloedig aanwezig en niet afkomstig van diersoorten die met uitsterven worden bedreigd. Dit is geen toeval maar een gevolg van regulering en monitoring van de jacht. Hierbij wordt met vangstquota gewerkt. Door dit systeem zijn er nu in Canada evenveel bevers, coyotes, wasberen en muskusratten als toen de eerste Europeanen er voet aan wal hebben gezet. De pelshandel heeft er rechtstreeks alle belang bij dat de natuurlijke levensruimte van dieren beschermd wordt en de diersoorten niet worden overbejaagd. Daarom steunt het IFTF (International Fur Trade Federation – Internationale Bontfederatie) de CITES-conventie inzake de internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren en planten. Tevens heeft het IFTF reeds voor miljoenen Euro’s bijgedragen voor een hele resem projecten rond natuurbehoud van het IUCN.


Jas met bontkraag
kraag in lynx
© www.parmentier.be

Download
BROCHURE
over wildpels