FR
Contact
Webmaster
PELSisGROEN.be Een nieuwe visie op pels
Voor een eco-bewuste wereld
HOMEOOOO VOORWOORD

HERKOMST PELS RESPECT VOOR DE NATUUR
RESPECT VOOR HET DIER
RESPECT VOOR DE MENS
NATUURLIJKE PELS VERSUS NEPBONT

VIDEO

Spatie
U bevindt zich hier: RESPECT VOOR HET DIER >> Op de pelsdierenhouderij

DE PELSDIERENHOUDERIJ BEHOORT TOT DE BESTE LEERLINGEN VAN DE KLAS OP GEBIED VAN DIERENWELZIJN BIJ DE DIERENHOUDERIJ


Best verzorgde landbouwhuisdieren


De leefomstandigheden op Europese, Amerikaanse en Canadese pelsdierenhouderijen zijn optimaal op de behoeften van de dieren afgestemd en voldoen aan de wettelijke richtlijnen en normen voor huisvesting, voeding, gezondheid, welzijn en milieu. Onafhankelijk diergeneeskundig onderzoek heeft aangetoond dat pelsdieren beter verzorgd worden dan de kippen, varkens en runderen die we dagelijks verorberen.


Europese aanbevelingen voor pelsdierenhouders

In 1999 heeft de Raad van Europa aanbeveling over het houden van pelsdieren aangenomen. Dierenartsen, dierenwelzijngroeperingen en organisaties van pelsdierenhouders hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de tekst. De aanbeveling is de basis voor nationale wetgeving met betrekking tot het houden van pelsdieren en omvat: huisvestingsvoorzieningen (nestboxen voor nertsen, uitkijkposten voor vossen) , dierenhouderij (selecteren op gedrag), inspectie, management, research, voeding (samenstelling, hygiëne en hoeveelheid) en methodes om dieren te doden. Pelsdieren worden op de pelsdierenhouderij gedood. Er is dus geen transport naar slachthuizen, wat vanuit het oogpunt voor dierenwelzijn een pluspunt is. Laden, vervoeren en lossen van dieren is immers zeer belastend voor het welzijn van dieren.


Op elke pelsdierenhouderij een bedrijfsdierenarts

Verschillende onderdelen van de pelsdierenhouderij zijn intensief wetenschappelijk onderzocht. Alleen al in 1999 werd door pelsdierenhouderijen en nationale overheden in Denemarken, Finland, Noorwegen en Nederland 1.6 miljoen euro in research geïnvesteerd. Dit heeft geresulteerd in aanpassingen aan de Aanbevelingen van de Raad van Europa met betrekking tot het houden van pelsdieren. Zo moet elke pelsdierenhouderij een bedrijfsdierenarts hebben die mee garant kan staan voor de gezondheid van de dieren.


Normen rond huisvesting

De Europese landbouwmilieuwetgeving is ook van toepassing op de pelsdierenhouderijen. De milieuvergunning voor een pelsdierenhouderij eist ook minimumnormen voor de huisvesting van de dieren. Hierbij dienen de Aanbevelingen van de Raad van Europa met betrekking tot het houden van pelsdieren als leidraad.


Dierenwelzijn ook financieel belangrijk voor pelsdierhouder

De pelsdierenhouders hebben er - uit eigen financieel belang - alle voordeel bij om de Aanbevelingen van de Raad van Europa met betrekking tot het houden van pelsdieren op te volgen en hun dieren zo goed mogelijk te verzorgen. Pelsdierenhouders die hun dieren niet goed verzorgen, brengen minderwaardige pelskwaliteiten voort en prijzen zichzelf uit de markt.

Welfur programma

In de periode van 2004 tot 2009, riep de EU het Welfare Quality project in het leven, met algemene regels en criteria inzake dierenwelzijn voor runderen, varkens en kippen. Op basis hiervan zijn de Europese persdierenhouders in 2009 gestart met de ontwikkeling van het Welfur programma voor hun dieren. Dit is een controlesysteem rond dierenwelzijn op niveau van iedere individuele pelsdierenhouderij. Het is een methodisch systeem dat dierenwelzijn vanuit diverse hoeken bekijkt én meet en daaraan een score-systeem koppelt. Deze metingen worden gedaan op een staal van 80 vossenhokken of 120 nertshokken binnen één pelsdierenhouderij om zo een representatief staal te bekomen. De data van de metingen worden opgeslagen in een computersoftware programma en het resultaat toont ook aan op welke punten de pelsdierenhouderij goed scoort en welke punten voor verbetering vatbaar zijn. Deze informatie kan vervolgens gebruiken worden door de pelsdierhouder om het dierenwelzijn op de boerderij nog verder te verbeteren.
In februari 2016 zal de testfase, die in 10 landen wordt uitgevoerd, aflopen.


Een dag in het leven van een nerts op een pelsdierenhouderij: Youtube link: https://www.youtube.com/watch?v=mw699HQLXO0&feature=youtu.be


Bontjas in nerts
Vest in nerts. De nerts behoort tot de best gehouden landbouwhuisdieren
© www.parmentier.be