FR
Contact
Webmaster
PELSisGROEN.be Een nieuwe visie op pels
Voor een eco-bewuste wereld
HOMEOOOO VOORWOORD

HERKOMST PELS RESPECT VOOR DE NATUUR
RESPECT VOOR HET DIER
RESPECT VOOR DE MENS
NATUURLIJKE PELS VERSUS NEPBONT

VIDEO

Spatie
U bevindt zich hier: RESPECT VOOR HET DIER >> In het wild

DE PELSSECTOR MAAKT REEDS LANG GEEN GEBRUIK MEER VAN DIERSOORTEN DIE MET UITSTERVEN WORDEN BEDREIGD


Geen overbejaging voor pels

Alle planten- en diersoorten brengen meer nakomelingen voort dan nodig om zichzelf te vervangen. Deze overschotten worden daarom, waar nodig, weggevangen. Dit kan zowel zijn als controle van overpopulatie, tegen de verspreiding van ziektes , als bescherming van landbouwgebieden of waardevolle natuurgebieden. Of gewoonweg als bron van voedsel en inkomen voor de lokale bevolking in het hoge Noorden waar geen landbouw mogelijk is. Ongeveer 10% van de in het wild gevangen dieren komt finaal in de pelshandel terecht.


Regulering pelsjacht

De pelshandel is een uitstekend voorbeeld van een activiteit die heden ten dage in talrijke regio's op een duurzame manier gebruik maakt van de natuur. Al het bont dat in de handel gebruikt wordt, is overvloedig aanwezig en niet afkomstig van diersoorten die met uitsterven worden bedreigd. Dit is geen toeval maar een gevolg van regulering van de jacht die reeds in de jaren 30 van de vorige eeuw is opgestart. Daardoor zijn er nu in Canada evenveel bevers, coyotes, wasberen en muskusratten als toen de eerste Europeanen er voet aan wal hebben zetten.


Geen handel in bedreigde soorten

De pelshandel heeft er rechtstreeks alle belang bij dat de natuurlijke leefomgeving van pelsdieren beschermd wordt en de diersoorten niet worden overbejaagd. Daarom steunt het IFTF (International Fur Trade Federation – Internationale Bontfederatie) de CITES-conventie inzake de internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren en planten, en dit sinds het begin in 1963. Het IFTF is een volwaardig stemgerechtigd lid van het IUCN (World Conservation Union). Tevens heeft het IFTF reeds voor miljoenen euro’s bijgedragen aan een hele resem projecten rond natuurbehoud van het IUCN.


Aandacht voor humane vangstmethoden.

De Canadese pelshandel is de drijvende kracht geweest achter de introductie van het AIHTS (Agreement on International Humane Trapping Standards ) voor het vangen van dieren. Deze normen worden nu ook gehanteerd in andere regio's, waar dieren niet om hun bont worden gevangen (bijvoorbeeld voor controle van ziektes, bescherming van landbouwgewassen of dijken). In 1968 startte het eerste systematische wetenschappelijke onderzoek naar meer humane vangstmethoden. Dit gezamenlijk initiatief werd mee gefinancierd door het IFTF, die meer dan 13 miljoen dollar in het onderzoek heeft gestoken. Dit heeft finaal geleid tot ’s wereld eerste Nationale Standaard voor Humane Vangstmethodes. Recent heeft ook Rusland het AIHTS-verdrag geratificeerd.


Sabelbont
Sabelbont uit Rusland
© www.parmentier.be


Download
BROCHURE
over wildpels