FR
Contact
Webmaster
PELSisGROEN.be Een nieuwe visie op pels
Voor een eco-bewuste wereld
HOMEOOOO VOORWOORD

HERKOMST PELS RESPECT VOOR DE NATUUR
RESPECT VOOR HET DIER
RESPECT VOOR DE MENS
NATUURLIJKE PELS VERSUS NEPBONT

VIDEO

Spatie
U bevindt zich hier: RESPECT VOOR DE MENS >> Pelsdierenhouders

DE PELSDIERHOUDERS DRAGEN IN DIVERSE REGIO'S BIJ TOT DE INSTANDHOUDING VAN LEVENSVATBARE PLATTELANDSGEMEENSCHAPPEN


Pelsdierenhouderij belangrijk voor plattelandsgemeenschappen in koude regio's

De pelsdierenhouderijen houden, economisch gezien, het uitoefenen van agrarische activiteiten gezond in gebieden die door de locale klimatologische omstandigheden vaak geen landbouwproducten met winst kunnen produceren en vermarkten. Veel pelsdierenhouders, vooral in de Scandinavische landen, kunnen met de opbrengst van hun pelsdierenhouderij hun inkomsten uit andere landbouwactiviteiten aanvullen en zo op het platteland blijven wonen. In Finland is zelf 50% van de pelsdierenhouders voor hun inkomen afhankelijk van de productie van pelzen. Zo draagt de pelsdierenhouderij daar bij aan de instandhouding van levensvatbare plattelandsgemeenschappen.


Levensvatbare landbouwactiviteit zonder subsidies

Zelfs daar waar de klimatologische omstandigheden geen beperkingen opleveren zoals in Vlaanderen en Nederland, kunnen andere factoren de boeren beperken, zoals vlees- en melkquota, milieumaatregelen, etc. Een belangrijk argument dat pleit voor dit onderdeel van de agrarische activiteit is dat de pelsdierenhouderij levensvatbaar is zonder EU-subsidies. Bovendien sluit de pelsdierenhouderij perfect aan bij de dierenhouderij voor onze voedselproductie. Zo verwerken de pelsdierenhouders in Europa op jaarbasis circa 1 miljoen ton afval dat afkomstig is van pluimveehouderijen, visverwerkende bedrijven en slachthuizen. Dit afval is niet geschikt voor menselijke consumptie. In de pelsdierenvoeding wordt alle afval vers verwerkt daar waar bij petfood dit afval nog talrijke behandelingen (verwarmen, koken, drogen...) moet ondergaan. Bovendien is de afzetmarkt voor petfood verzadigd. Zo wordt afval omgezet in het fel begeerde natuurproduct bont dat op Europees niveau goed is voor zo'n 150.000 arbeidsplaatsen.

nerts
Gedomesticeerde nerts
© www.efba-eu.com

Bekijk
VIDEO
Pelsdierenhouderij in Europa