FR
Contact
Webmaster
PELSisGROEN.be Een nieuwe visie op pels
Voor een eco-bewuste wereld
HOMEOOOO VOORWOORD

HERKOMST PELS RESPECT VOOR DE NATUUR
RESPECT VOOR HET DIER
RESPECT VOOR DE MENS
NATUURLIJKE PELS VERSUS NEPBONT

VIDEO

Spatie
U bevindt zich hier: RESPECT VOOR DE MENS >> Trappers

MILIEUORGANISATIES ERKENNEN BELANG VAN TRAPPERS VOOR NATUURBEHOUD


Alle internationale milieubeschermingsorganisaties die op wetenschappelijke gefundeerde basis werken, erkennen het belang van de lokale bevolking in het hoge Noorden in de bescherming van de natuur en de daarin levende diersoorten.


De World Conservation Strategie (gelanceerd op 5 maart 1980 in 30 landen wereldwijd en heden ten dage door bijna 100 naties onderschreven) is gebaseerd op drie objectieven om alle leven op aarde te beschermen:
  • het behoud van essentiële ecologische processen en levensonderhoudende systemen
  • het behoud van genetische diversiteit
  • het duurzaam gebruik van soorten en ecosytemen verzekeren

Wildpels is de ultieme "kleding uit de natuur", gebaseerd op een duurzaam gebruik van natuurlijke productiecycli en ecosystemen.

Ze voorziet o.a. in Canada in het levensonderhoud van zo’n 60.000 Indianen, Inuit en andere mensen die nog echt in en van de natuur leven gebaseerd op deze drie bovenvermelde objectieven van de World Conservation Strategie. De serieuze milieuorganisaties erkennen dat deze trappers de "ogen en oren" zijn van de natuur. Omdat deze mensen afhankelijk zijn van de natuur en de daarin levende diersoorten, hebben ze een rechtstreeks belang bij de bescherming ervan. Zij zijn vaak ook de eersten om de alarmklok te luiden wanneer de natuurlijke levensruimte van in het wild levende dieren wordt bedreigd door vervuiling of slecht geplande ontwikkelingsprojecten.


© www.furisgreen.com

Download
BROCHURE
over wildpels